Nederland – Jaarverantwoording politie: korpschef positief over resultaten

Nederland – Jaarverantwoording politie: korpschef positief over resultaten
Uitgelicht politienieuws

Nederland – Jaarverantwoording politie: korpschef positief over resultaten

Vandaag presenteert de politie voor het vijfde jaar op rij de landelijke resultaten. Uit de Jaarverantwoording 2017 blijkt dat de politie de meeste resultaatafspraken ruimschoots heeft gehaald. 2017 werd afgesloten met een licht positief financieel resultaat. Korpschef Erik Akerboom kijkt terug op een bewogen jaar: ‘Het afgelopen jaar hebben we mooie resultaten geboekt, maar we zijn er nog lang niet.’

Anders dan voorgaande jaren, besteedt de politie dit jaar digitaal extra aandacht aan haar jaarverantwoording en licht daarbij vier thema’s uit:
jaarverantwoording uitgelicht

Dalende misdaadcijfers, botsende realiteit

In 2017 heeft de politie de meeste normen behaald. Zo daalden de misdaadcijfers voor het vijfde jaar op rij, in 2017 met 11 procent. Tegelijk vormen cybercrime en ondermijning een steeds groter wordend probleem. De politie moet ook steeds vaker uitrukken. In 2017 waren er 1.816.580 incidenten met politie-inzet. Vooral de extra oproepen voor bijstand bij verwarde personen lieten een zorgelijke stijging zien – 83.501 incidenten in totaal.

Voor Erik Akerboom was 2017 het tweede jaar dat hij leiding gaf aan de politie. ‘De belangrijkste les voor mij de afgelopen twee jaar, was dat de dalende misdaadcijfers – afgelopen jaar met 11 procent – soms hard botsen met de realiteit. Dalende cijfers blijven abstract als je als burger iets is overkomen.’

Trots op resultaten

De politie heeft in 2017 een aantal mooie resultaten behaald. In het voorwoord van de Jaarverantwoording zegt de korpschef daar trots op te zijn: ‘In ons streven een politie van en voor iedereen te zijn, werd het handelingskader ‘proactief controleren’ ingevoerd. Het helpt ons het vertrouwen in de politie te vergroten. We haalden de zelf opgelegde norm van 25 procent diverse instroom. Met 40 procent vrouwen in de top van onze organisatie blijven we het landelijke gemiddelde ver voor. We vergroten onze zichtbaarheid en aanwezigheid op het web. Met het inrichten van regionale cyberteams bijvoorbeeld. Onze bijdrage aan het platleggen van Hansa Market op ‘het darkweb’ maakte wereldwijd indruk. En voor eerst haalden we de norm voor het aantal wijkagenten.’Bron: politie.nl.

Over Politie.nl

Dit zijn automatisch gepubliceerde berichten en afbeeldingen van politie.nl. Berichten die persoonlijke gegevens bevatten, worden na enkele dagen automatisch verwijderd. Op politie.nl vindt u naast berichtgeving ook informatieve thema's over het werk van de politie.