Den Haag – Onderzoek Politieacademie: ‘Agent lekt uit onoplettendheid’

Den Haag – Onderzoek Politieacademie: ‘Agent lekt uit onoplettendheid’
Uitgelicht politienieuws

Onoplettendheid in de alledaagse politiepraktijk is in de meeste gevallen de oorzaak van het lekken van vertrouwelijke politie-informatie. Slechts in een beperkt aantal gevallen is gelekte informatie bedoeld voor criminelen. Gerichte georganiseerde criminele infiltratie lijkt een schaars fenomeen. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek van de Politieacademie.
Steekproef

Onderzoekers van de academie spitten de afgelopen twee jaar 761 dossiers door die in 2015 en 2016 zijn opgesteld na signalen over lekkende beambten. Een steekproef onder twintig procent van de dossiers leerde dat bij een derde van de zaken daadwerkelijk gelekt was. De korpsleiding moet het  definitieve onderzoek nog krijgen. Daarna volgt zo snel mogelijk publicatie van het rapport. Op dat moment  reageert de korpsleiding . Omdat vandaag in verschillende media al over het onderzoek wordt bericht, hebben Korpsleiding en Politieacademie besloten om nu al de belangrijkste conclusies uit het onderzoek te publiceren. Het lekken van het rapport wordt onderzocht.

Drijfveren

De Politieacademie voerde het onderzoek uit op verzoek van de korpschef. De academie doet eveneens op verzoek van de korpschef nader wetenschappelijk onderzoek. Nu de aard en omvang van het fenomeen bekend zijn, wil de korpschef ook meer inzicht in de drijfveren van politiebeambten die vertrouwelijke informatie delen. Op basis daarvan wil de korpschef het oneigenlijk gebruik van politie-informatie verder terugdringen.

 

Conclusies rapport

Politie-embleem

Bron: politie.nl.

Over Politie.nl

Dit zijn automatisch gepubliceerde berichten en afbeeldingen van politie.nl. Berichten die persoonlijke gegevens bevatten, worden na enkele dagen automatisch verwijderd. Op politie.nl vindt u naast berichtgeving ook informatieve thema's over het werk van de politie.