Den Haag – Onderhandelaarsresultaat over nieuwe politie cao

Den Haag – Onderhandelaarsresultaat over nieuwe politie cao
Uitgelicht politienieuws

Den Haag – Onderhandelaarsresultaat over nieuwe politie cao

Vandaag hebben de voorzitters van de politievakbonden, de Minister van Justitie & Veiligheid Ferdinand Grapperhaus en de korpschef van de politie Erik Akerboom een onderhandelaarsresultaat bereikt over een nieuwe politie-cao. De Ministerraad en bondsbesturen van de vakbonden hebben eerder vandaag ook ingestemd met het akkoord. In de nieuwe cao, die loopt tot en met 2020, zijn afspraken gemaakt over werkdruk, capaciteit, duurzame inzetbaarheid, onderwijs, loopbaan en salaris. De vakorganisaties leggen het akkoord in de komende weken voor aan hun leden.

“Het is mooi dat er een onderhandelingsresultaat tussen de bonden, de korpsleiding en het ministerie is behaald”, aldus minister Ferdinand Grapperhaus. “Het is een evenwichtig pakket geworden. De afgelopen maanden heb ik op verschillende momenten uitgebreid gesproken met actievoerende agenten. Ik heb groot respect voor hun passie en betrokkenheid, zowel bij hun vak, hun collega’s als de organisatie. Hun kritische geluiden heb ik mij aangetrokken en met dit resultaat willen de korpschef en ik aan deze terechte punten tegemoet te komen.”

Korpschef Erik Akerboom is tevreden met het bereikte resultaat na maanden van onderhandelen: “Er ligt een goed resultaat. Goed voor de politiecollega’s, omdat zij worden beloond voor hun inzet de afgelopen jaren. Hun salaris stijgt de komende jaren met 8% en zij krijgen twee keer een eenmalige uitkering van €400. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over capaciteit en inzetbaarheid, loopbaanpaden na de initiële politieopleiding, duurzame inzetbaarheid en voorzieningen voor oudere collega’s. Het akkoord helpt ons als politie om in te spelen op snelle technologische en maatschappelijke veranderingen. Zo kunnen we als politie ook in de toekomst optimaal blijven bijdragen aan een veilige samenleving.”

Partnerschap vakorganisaties en korpsleiding

De korpsleiding en de vakorganisaties hebben parallel aan de cao-onderhandelingen open gesprekken gevoerd over de huidige stand van zaken in de politieorganisatie. Daaruit is in ieder geval helder naar voren gekomen dat de vakorganisaties en de korpsleiding dezelfde doelen nastreven: een politieorganisatie die het politiewerk optimaal ondersteunt en die goed voor haar mensen zorgt. Een politieorganisatie die het vermogen heeft om zichzelf aan te passen aan technologische en maatschappelijke veranderingen en dus ook in de toekomst optimaal bij kan dragen aan een veilige samenleving.

Daarnaast hebben de korpsleiding en de vakorganisaties vastgesteld dat zij elkaar wederzijds kunnen versterken in het bereiken van die doelen. Vanuit die gedachte en die overtuiging zullen de korpsleiding en de vakorganisaties de komende jaren, ieder op basis van de eigen rol en verantwoordelijkheid, als strategisch partners werken aan een betere politieorganisatie.

NB Na ondertekening van de documenten worden het resultaat en de gemaakte afspraken aan dit bericht toegevoegd.

 

Onderhandelresultaat CAO

Klik op bovenstaande infographic voor een uitvergroting.

Politie-embleem

Bron: politie.nl.

Over Politie.nl

Dit zijn automatisch gepubliceerde berichten en afbeeldingen van politie.nl. Zodra de politie een afbeelding in het kader van de privacy verwijderd, zullen deze ook uit dit bericht verdwijnen. Op politie.nl vindt u naast berichtgeving ook informatieve thema's over het werk van de politie.