Description

De politie zet actief in op het afronden van langlopende verzuimdossiers. Dit resulteerde vorig jaar in nagenoeg een halvering van de looptijden van door het UWV opgelegde loondoorbetalingen. De uitkeringsinstantie legt dit soort sancties op als een werkgever in gebreke blijft bij pogingen tot re-integratie van een langdurig zieke medewerker. Het aantal verplichte loondoorbetalingen nam wel toe: van 197 in 2018, tegen 174 in 2017.

De door de politie gemaakte inhaalslag in de verzuimdossiers resulteerde afgelopen jaar in meer WIA-aanvragen en meer loondoorbetalingen op inhoudelijke gronden. In totaal stuurde de politie bijna 100 dossiers extra in voor een WIA-aanvraag ten opzichte van 2017: 625 om 528.

Administratieve en inhoudelijke fouten

In 61 gevallen was sprake van administratieve fouten, bijvoorbeeld omdat aanvraagtermijnen waren overschreden of omdat het dossier onvolledig was. Deze daling ten opzichte van de 82 gevallen in 2017 komt doordat de politie en het UWV betere afspraken maakten over de administratieve processen.

Het aantal verplichte loondoorbetalingen op inhoudelijke gronden steeg wel, van 85 naar 120. In die gevallen oordeelde het UWV dat de werkgever zich onvoldoende had ingespannen om passend werk te vinden binnen de organisatie. In 16 dossiers was sprake van een combinatie van administratieve en inhoudelijke fouten.

Kosten verplichte loondoorbetalingen

In 2017 kostten de verplichte loondoorbetalingen de politie naar schatting 4 miljoen euro. Door de gemiddeld sterk verkorte duur van de verplichte loondoorbetalingen komt dit bedrag voor 2018 uit op zo’n 3 miljoen euro.

Maatregelen

De politie nam verschillende maatregelen om het aantal verplichte loondoorbetalingen omlaag te brengen.

  • Een landelijk plan van aanpak op het gebied van verzuim. Dit richt zich enerzijds op leidinggevenden, maar maakt medewerkers ook bewust van hun eigen verantwoordelijkheid in het re-integratietraject.
  • Een landelijk project ondersteunt bij de afronding van langlopende dossiers. In 2018 is de WIA-beoordeling afgerond van 78 procent van de medewerkers die per 1 september 2017 langer dan 2,5 jaar als arbeidsongeschikt waren aangemerkt. Dit heeft in een aantal gevallen geresulteerd in een verplichte loondoorbetaling om in ieder geval het traject op termijn te kunnen afronden.
  • Inzet van re-integratiecoaches vanuit het Landelijk Mobiliteitscentrum om collega’s te re-integreren in ander passend werk binnen dan wel buiten de eigen organisatie. Deze nieuwe werkwijze is per 1 maart opgestart.
  • Beter inzicht in resultaten op eenheidsniveau in 2018 door een centrale registratie van UWV-beslissingen en maandelijkse rapportages om de bewustwording te bevorderen.

De effecten van de maatregelen worden pas op langere termijn zichtbaar. Pas na twee jaar is de wettelijke wachttijd voor WIA-aanvragen voorbij.

Duur van verplichte loondoorbetalingen

Een effect van de inspanningen van de zijde van de politie is wel al terug te zien in de gemiddelde duur van de verplichte loondoorbetalingen. Die is aanzienlijk teruggelopen.

Gemiddelde duur van verplichte loondoorbetalingen in 2017

Inhoudelijk

310 dagen

Administratief

143 dagen

 

Gemiddelde duur van verplichte loondoorbetalingen in 2018

Inhoudelijk

220 dagen

Administratief

71 dagen

Agent met portofoon en andere communicatiemiddelen

Bron: politie.nl.

DEEL DIT BERICHT

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on linkedin
Share on email

nieuwsbrief

Meer NIEUWS

Amersfoort – Gezocht – Zakkenroller pint met gestolen bankpas
Utrecht – Gezocht – Pinnen met door babbeltruc gestolen bankpas
Leersum – Gezocht – Insluipers stelen geldkistje
Utrecht – Gezocht – Automobilist vlucht weg na aanrijding