Een verdachte aanhouden

Op grond van artikel 53 van het Wetboek van Strafvordering is bij ontdekking van een strafbaar feit iedereen bevoegd om op heterdaad over te gaan tot het aanhouden van een verdachte. Wel zijn er eisen en voorwaarden aan dit zogeheten burgerarrest verbonden.

  • De aangehoudene moet meteen aan de politie worden overgedragen.
  • De aanhouder mag om te voorkomen dat de verdachte de benen neemt, dwang uitoefenen. Bijvoorbeeld door hem of haar tegen de grond te houden. Het gebruikte geweld mag niet verder gaan dan nodig om te bereiken dat de verdachte er niet vandoor gaat.
  • Er is een duidelijke grens waar de geweldstoepassing moet ophouden. Heeft de verdachte zich overgegeven of is hij of zij weerloos? Dan is het doel bereikt en is er geen geweld meer nodig. Dat geldt voor een aanhouding door de politie, maar ook voor een aanhouding door burgers.

Op heterdaad aanhouden

Heterdaad wordt omschreven in artikel 128 van het Wetboek van Strafvordering. Ingevolge lid 1 van dit artikel vindt ontdekking op heterdaad plaats, wanneer het strafbare feit ontdekt wordt, terwijl het wordt begaan (het betrappen van de dader) of terstond nadat het begaan is.

Artikel 53 wetboek van strafvordering

  1. In geval van ontdekking op heeter daad is ieder bevoegd den verdachte aan te houden.
  2. In zoodanig geval is de officier van justitie of de hulpofficier bevoegd den verdachte, na aanhouding, naar eene plaats van verhoor te geleiden; hij kan ook diens aanhouding of voorgeleiding bevelen.
  3. Geschiedt de aanhouding door een anderen opsporingsambtenaar, dan draagt deze zorg dat de aangehoudene ten spoedigste voor den officier van justitie of een van diens hulpofficieren wordt geleid.
  4. Geschiedt de aanhouding door een ander, dan levert deze den aangehoudene onverwijld aan een opsporingsambtenaar over, onder afgifte aan deze van mogelijk in beslag genomen voorwerpen, die dan handelt overeenkomstig de bepalingen van het voorgaande lid en, zo nodig, de artikelen 156 en 157.

De SAAR-methode

Let altijd goed op je veiligheid voordat je over gaat tot het aanhouden van een verdachte. Mocht je een verdachte situatie zien, en je bent lid van een actieve buurtapp in de wijk, hanteer dan de SAAR-Methode. Benieuwd of er een buurtapp actief is in jouw wijk? Gebruik de zoekfunctie om jouw buurt en de bij ons aangemelde buurtapps te vinden! Nog geen buurtapp actief? Zet een buurtapp op!

DEEL DIT BERICHT

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on linkedin
Share on email

Preventieshop

Meer NIEUWS

Vermist – Cees Palings
Amersfoort – Gezocht – Automobilist in buik gestoken
Maarssen – Gezocht – Vrouw van bankpas bestolen
Maastricht – Gezocht – Verdachte beroving gezocht
Vrij veel bewolking en af en toe regen, vanmiddag soms ook zon

nieuwsbrief